bgg1bgg3bgg4afirma

O nas


Historia

Firma Emitra rozpoczęła działalność 12.11.1993 i jest firmą rodzinną, właścicielami są Stefan Sieradzki i córka Marzena Jochem.

Od początku zajmujemy się produkcją transformatorów małej mocy . Pierwszym wyprodukowanym transformatorem był prototypowy energooszczędny ,pierwszy w naszym kraju transformator sieciowy olejowy z rdzeniem z taśmy amorficznej o mocy 160 kVA i napięciu 15750/400V. Projekt obliczeniowy, konstrukcja i technologia wykonania były rezultatem prowadzonych przez założyciela firmy Stefana Sieradzkiego badań naukowych zawartych w jego rozprawie doktorskiej pt. „Technologiczne i konstrukcyjne uwarunkowania budowy transformatora sieciowego, olejowego z rdzeniem pięciokolumnowym z taśmy amorficznej”. Transformator jest eksploatowany w systemie elektroenergetycznym w Częstochowie od sierpniu 1994.

W kolejnych latach swojej działalności rozwinęliśmy produkcję transformatorów , autotransformatorów i dławików. Aktualnie jest to w większości produkcja transformatorów suchych o mocy do 1600 kVA i dławików w tym dławików trójfazowych do filtrów wysokiej częstotliwości o mocy do 5,5 Mvar i napięciu 6kV.


Misja

Misją firmy jest elastyczna i szybka reakcja na potrzeby klientów i dynamicznie zmieniającego się rynku oraz wytwarzanie produktów najwyższej jakości i niezawodności.


Współpraca

Projektujemy i produkujemy wyroby nietypowe o specyficznych parametrach i niekonwencjonalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowanych w urządzeniach specjalnego przeznaczenia. Jesteśmy otwarci na współprace w realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie prototypowych wyrobów.

Nasze produkty cechuje innowacyjność i wysoka jakość potwierdzana ich długoletnią i  bezawaryjna pracą. Nasze produkty cechuje innowacyjność i wysoka jakość potwierdzana ich długoletnią i bezawaryjna pracą.
.