Zakres działalności

W zakresie transformatorów posiadamy wieloletnie nasze doświadczenie produkcyjne i projektowo- badawcze pozwalające na podejmowanie produkcji transformatorów specjalnego przeznaczenia stosowanych w grzejnictwie indukcyjnym, w elektrolizie ,w układach wzbudzenia, w układach rozruchowych.
W zakresie dławików. Wyprodukowaliśmy wiele dławików przeznaczonych do układów kompensacji mocy biernej w tym w sieciach średnich napięć, dławików trójfazowych do filtrów wysokiej częstotliwości średnich napięć ,dławików do układów wzbudzenia niskich i średnich napięć a także dławików wygładzających i przeciwzwarciowych. Wyprodukowane przez nas dławiki zastąpiły w wielu przypadkach drogie dławiki z importu.
W zakresie produkcji kół jezdnych. Od 2000 roku produkujemy koła jezdne i zestawy jezdne do transformatorów. Projektujemy i produkujemy koła specjalne żeliwne i z tworzywa sztucznego w przedziale wymiarowym średnic:125-160- 200mm.
W zakresie pomiarów i badań diagnostycznych wykonujemy pomiary elektryczne transformatorów i dławików obejmujące pomiary przekładni, rezystancji izolacji, pomiary rezystancji czynnej uzwojeń, pomiary impedancji zwarcia , pomiary indukcyjności dławików, pomiary prądów magnesujących, pomiary obwodów pomocniczych. Dla oceny stopnia nagrzewania się elementów konstrukcyjnych transformatorów, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz innych obiektów wykonujemy badania i pomiary kamerą termowizyjną, które obejmują pomiary temperatury elementów maszyn i urządzeń elektrycznych, określenie powierzchniowego rozkładu temperatury , wyznaczanie trendów termicznych.