Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

Szanowni Państwo, mając na uwadze Państwa prawo do prywatności i chcąc zapewnić, że chronimy przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe przedstawiamy naszą Politykę prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWE „EMITRA” S.C. z siedzibą w Lublińcu, ul. Jaworowa 7, 42-700 Lubliniec, tel. 34 356 18 51, adres e-mail: emitra@neostrada.pl, Regon: 150910326, NIP: 575-00-11-594.

2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i swobodnego przepływu takich danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia naszych usług i tym samym realizacji wiążących nas umów.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja ww. celów tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

6. Państwa dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy, ale również do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i tym samym realizacji naszych usług.

10. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.