Pomiary i badania diagnostyczne

Diagnostyka transformatorów i dławików.

Badania i pomiary kamerą termowizyjną